NEWS
新闻信息
2024-04-05
 公司厂房面积3500㎡●,职员100众人,个中工程本领职员达三十众人。目前有注塑机十二台,严谨拼装流水线三条;另有磨床...
2024-04-05
  晚点财经丨开市客正在中邦反抗住了诱惑;保时捷也没法用挥霍品的利润率卖电动车   本次举动由福州市委人才办、福州...
117

0510-81816658

sales@wxautowell.com

江苏省无锡市新吴区新华路3号

© 2021 Autowell. 版权所有:无锡龙8国际,龙8娱乐场官方网址,头号玩家龙八国际网址科技股份有限公司 苏ICP备12031717号-3

if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='/public/static/common/js/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript type='text/javascript'%3E try{jQuery.noConflict();}catch(e){} %3C/script%3E")); } if (window.jQuery) { (function($){ default_switch(); //简体繁体互换 function default_switch() { var home_lang = getCookie('home_lang'); if (home_lang == '') { home_lang = 'cn'; } if ($.inArray(home_lang, ['zh','cn'])) { var obj = $('#jquerys2t_1573822909'); var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('cn' == isSimplified) { $('body').t2s(); $(obj).text('繁體'); } else if ('zh' == isSimplified) { $('body').s2t(); $(obj).text('简体'); } } } //简体繁体互换 $('#jquerys2t_1573822909').click(function(){ var obj = this; var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('' == isSimplified || 'cn' == isSimplified) { $('body').s2t(); // 简体转繁体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'zh'); $(obj).text('简体'); } else { $('body').t2s(); // 繁体转简体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'cn'); $(obj).text('繁體'); } }); })(jQuery); }